On-line kurz:

"AFIRMACE KLÍČEM KE ZMĚNĚ"

Změňte svůj život tím, že v něj uvěříte!

7 kroků, díky kterým se naladíte na zcela novou frekvenci a začnou se Vám v životě dít věci, o kterých jste se báli i snít.

Vyplňuje Váš život spíše rutina, povinnosti nebo dokonce starosti? Jste nemocní, žijete v nedostatku a stále Vás něco tlačí k zemi?

Možná, že i Vy jste si představovali Váš život jinak, ale v určitém věku jste se smířili s tím, že nemůžete mít vše a tak jste uvěřili tomu, že spokojený život je jen pro vyvolené. Možná, že i Vás semlely každodenní povinnosti, práce, rodina a tak jste zapoměli na Vaše sny a přání. A možná, že někde ve skrytu duše stále doufáte nebo čekáte na "zázrak". Nebo možná jste ochotní pro to něco udělat, ale nevíte jak. NEVADÍ. Cesta k životu Vaších snů je jednoduchá, stačí vykročit.

Když mi bylo 20 let, vrátila jsem se ze Španělska, kde jsem dva roky žila. Cesta Španělskem, které sice bylo mým největším naplněným přáním, nebyla ale vůbec jednoduchá. 

V pouhých 20 létech jsem přestala snít a smířila se s tvrdým osudem, který jsem ve Španělsku žila. Po návratu jsem potkala mnoho srdečných lidí, a tak jsem se krok po kroku začala navracet k sobě. Jedním z prvních kroků byla kniha "Tajemství", kterou mi věnovala moje sestra. 

Bohužel to nestačilo, a tak jsem se ještě několik let potácela nahoru a dolů. Až v mých 27 létech přišel ZLOM. A já se začala s velkou intenzitou a stále rychlejším postupem posouvat k mé autentické cestě, k mému srdci a tím i ke spokojenému životu.

Uplynulo mnoho vody v řece a vytekly potoky slz, než jsem došla z bodu A neboli od svých 20 let do bodu B čili do dnešního dne, kdy už znám to tajemství naplnného života. Ale podařilo se a jsem velmi vděčná, že se mohu s Vámi o to podělit.

 • Co kdybyste i Vy znali jednoduchý návod, jak přeladit své současné frekvence na ty nové?
 • Co kdybyste i Vy přestali bojovat ve svém životě a naučili se konečně žít s lehkosti?
 • Co kdybyste i Vy pochopili principy spokojeného života?
 • Co kdybyste i Vy opět uvěřili ve Váš život?

Pak by Váš život získal lehkost a žili byste v radosti a spokojenosti, i kdyby trakaře padaly.

Proč se nám nedaří žít život s lehkostí, radostí a v rovnováze?

 • 1. důvodem je, že nenasloucháme svému srdci a tím se necháme zmanipulovat okolím, které nás mnohdy odrazuje. A někdy to není ani tak okolí, jako naše vlastní mysl a ego, kteří nám říkají: "Na to nemáš." "To je blbost, hezky se vrať do klece, do vězení jménem život, pro který určila společnost jasně daná pravidla a kritéria." A někdy dokonce slyšíme: "Co na to řekne okolí." "Už jen kvůli dětem, partnerovi, rodině nemůžeš..."
 • V 2. případě čekáme na spásu z okolí. Ochutnáme kousek toho a kousek onoho, ale nakonec sami nic neděláme a čekáme na spásu z okolí, změnu z venku. Na chvilku nám pomůže nějaký kurz, nová metoda, meditace nebo terapeut, ale když nesetrváme na té cestě pak se vše vrátí zpět do starých kolejí nebo nasedneme na horskou dráhu. Metody a techniky jsou jako pomocná kolečka u kola. Kámen úrazu je, že jak nahoře tak dole zanecháme jakékoli činnosti, která nás rozvíjí a posouvá. Jednou to je z radosti, protože si myslíme, že už nic "zlého" nepřijde a v druhém případě z frustrace. Oba však vedou k třetímu bodu.

 • 3. důvodem je nedůslednost a nedostatek vytrvalosti. Při první překážce strčíme hlavu do písku nebo utečeme a vše se vrátí do starých kolejí. Překážky jsou však pouze dalšími směrovkami na cestě nebo i prověrkami, zda jsme se opravdu rozhodli jít do toho či onoho naplno, opravdově. Je to vlastně takový malý test důvěry v nás samotné, v naše srdce i ve vnitřní sílu a odvahu něco změnit.
 • 4. důvodem je, že se soustředíme na výsledek, na cíl více než na samotnou cestu. Někdy žít život svých snů vyžaduje čas jindy to jde jako lusknutím prstů. V každém případě je to individuální. Načasování je vždy nejideálnější pro nás. Můžeme se však formovat díky naším rozhodnutím, díky systematičnosti, vytrvalosti, důslednosti a naslouchání našemu srdci.

Je to jako s chůzí do schodů, vždy mám před sebou další, vždy je potřeba zvednout nohu a druhou za ní přitáhnout. Někdy si poskočím a beru je po dvou, jindy mi to dá práci, občas taky mrknu, co mám před sebou a nebo naberu trochu dechu, ale vždy vytrvale a důsledně pokračuji bez ohledu na to, jak se zrovna cítím. 

Co to znamená

"Afirmace klíčem ke změně"?

Afirmace neboli pozitivní tvrzení o našem životě je pomůckou, jak vejít na cestu spokojeného a naplněného života. Je však také velmi účinnou a kreativní metodou, která nám pomůže v mnoha směrech.

 • Především přeladíte své současné frekvence na "jinou stanici"
 • Naučíte se sladit hlavu se srdcem.
 • A v neposlední řadě zaměříte svou pozornost na to, co si přejete a tak uvěříte opět ve svůj život.

Afirmace můžeme přirovnat k novodobým mantrám, které však opakujeme ve svém rodném jazyku a tak jsou nám o to bližší a snáze se tak naladíme na nové frekvence našeho života.

Těšte se na bonusy

S afirmacemi souvisí především naše pozornost, ale také volba naších slov. Někdy něco chceme, ale hážeme si sami sobě klacky pod nohy - používáme toxické věty či slova, jsme až vzrodovití nebo si stěžujeme, místo abychom vytvářeli něco nového, vhodného pro nás.

Ve dvou bonusových lekcích si přiblížíme, co jsou toxické věty a slova a naučíme se jak být nonresistnentní. Pochopíme, že nejde o to na sílu něco měnit, ale jednoduše přestoupit do jiného proudu, na jinou hrací plochu, která nám přinese klid, lásku a život v hojnosti.

Jakými kroky společně projdeme?

Vstupní lekce

Ve vstupní lekci si povíme více informací o celém kurzu. Jak bude probíhat, deailně si přiblížíme veškeré kroky, lekce, které na nás následujících 28 dní čekají.

A nakonec si popovídáme o samotných afirmacích - co to je a proč je používat.

Afirmace jsou klíčem...

Afirmace jsou naším klíčem ke změně frekvencí. Stačí se umět naladit. V této lekci si řekneme, co tyto klíče odemykají neboli jak afirmace fungují, v čem nás rozvíjejí a pomáhají nám.

Tvořím afirmace

Dnes se naučíme, jak správně afirmace vytvořit. A také jaké afirmace jsou pro nás vhodné. Je dobré se dívat na nás i náš život jako celek, všímat si, co se děje kolem nás a nejen vytvážet pozitivní tvrzení, které nakonec nebudou fungovat.

Změňte svůj život tím, že v něj uvěříte!

Základní chyby v afirmacích

Každá technika má svá ALE. I afirmace můžeme vytvořit správně, ale chybně je používat. V této lekci si řekneme, co jsou nejčastější chyby, co je potřeba změnit, aby nám afirmace fungovaly jak mají.

Podpora afirmací

Nejen samotné afirmace nás mohou přeladit na nové frekvence, ale také podpůrné metody, které můžeme používat společně s pozitivními tvrzeními nebo jen tak samostatně, pro další životní situace.

Těšíte se? 🙂

 

Bonusy pro Vás

Afirmace Vás naučí, jak změnit Vaší současnou frekvenci na novou, vhodnější. S trochou vytrvalosti a důslednosti pocítíte klid, harmonii, lekhost a hojnost ve Vašem životě. Stanete se jezerem - ačkoli se hladina zavlní, vevnitř zůstanete klidní. A především uvěříte opět ve Váš život!

Afirmace jsou konečnou?

Někdy si něco přejeme, používáme tu či onu metodu správně, jak máme, ale i tak se nám to nějak nakonec nedaří. Hážeme s totiž sami sobě klacky pod nohy. V těchto bonusech se tedy dozvíte, co to jsou toxická slova a co způsobuje vzdor v našem životě.

Bonusová lekce I: Toxická slova

Tvoříme nejen myšlenkou, ale i slovem. Jsou úzce spjaté a vemi silně se ovlivňují. To, co vypouštíme z úst nás velmi často podprahově programuje a proto se nám pak nedaří. V bonusové lekci se podíváme na to, co jsou toxická slova.

Bonusová lekce II: Rezistence a pozornost

Tam kde posíláme svou pozornost, tak se objevuje energie, ktará tvoří. Záleží pak, na co svou pozornost zamšřujeme. Pokud chceme spokojený, láskyplný a harmonický život, je vhodné si uvědomit, co způsobuje vzdor v našem životě a proč je tak nevýhodne se vztekat. Místo toho můžeme vytvořit něco moc a moc přínosného.

To se mi líbí 🙂

Chci vstoupit do kurzu

O lektorce:

Jmenuju se Karla Czechová a skončila jsem třetí dekádu svého života. V mnoha ohledech jsem vděčná za můj mnohdy až pestrobarevný život připomínající horskou dráhu, protože díky všem prožitkům, poznání a uvědomění – ať už radostným nebo těm bolestivým, jsem se dostala až do dubna 2014.

V onom roce jsem se rozhodla z horské dráhy vystoupit a vytvořit si vlastní cestu, dle svých přání, dle svého srdce. Mým osobním záměrem, který rozvíjím každý den, je žít v každé chvíli svého života své sny.

Záměrem mého srdce či duše je inspirovat, motivovat a provázet všechny bytosti k pochopení a uvědomění – ke spokojenému, láskyplnému životu. K životu v rovnováze!

Pro naplnění mých záměrů jsem vytvořila projekt Život v rovnováze a jako metodu jsem si vybrala on-line kurzy, meditace, webináře, ale i osobní semináře, konzultace či ACCESS BARS®. A pro lásku ke knihám a k psaní publikuji články o osobním rozvoji na blogu, píši knihy či publikuji na webech jako jsou Příznaky transformace nebo Cesty k sobě.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Otázka: Co znamená afirmace?

Afirmace je tvrzení či utvrzení. V osobním rozvoji se jedná o pozitivní tvrzení, kterými můžeme přeladit na "jinou stanici" a vyláčit tak jak nemoci na fyzické úrovni, ale také nerovnováhu v psychice, ve vztazích, financích a na dalších úrovních.

Otázka: Pro koho je vhodný tento kurz?

Pro všechny, kteří si chtějí umět přeladit své frekvence na jinou životní dráhu. Afirmace neboli pozitivní tvrzení o našem životě je pomůckou jak vejít na cestu spokojeného a naplněného života. Je však také velmi účinnou a kreativní metodou, která nám pomůže v mnoha směrech. Změňte svůj život tím, že v něj uvěříte!

Otázka: Je potřeba mít nějaké předchozí zkušenosti nebo vědomosti?

Není. Můžete se do kurzu pustit tak, jak jste. Pokud s Vámi rezonuje a chcete se naučit, jak přeladit Vaše frekvence, jste připravení. Vše přichází v pravý čas. V kurzu se naučíte, jak se naladit na zcela novou frekvenci a uvěřit tak opět ve Váš život. Odhalím Vám další 2 samostatné metody jako podporu afirmací, které můžete využít v ostatních sférách Vašeho života.

Otázka: Co když budu mít další otázky nebo budu potřebovat pomoc a inspiraci?

Jsem tady pro Vás. Můžete mi pokládat otázky pomocí formuláře, který je umístěný u každé lekce a tím se zůčastnit diskuze i s dalšími účastníky kurzu nebo mi napsat soukromý e-mail na info@zivotvrovnovaze.cz. Velmi ráda Vás namotivuji či zodpovím otázky jak ke kurzu tak i Vaše osobní.

Otázka: Co se děje po vyplnění objednávkového formuláře a jak kurz probíhá?

Po vyplnění formuláře na konci zvolíte způsob platby. Můžete zaplatit kartou nebo express převodem pomocí platební brány GoPay. Peníze jsou připsány na účet ihned. Pokud zvolíte bankovní převod dostanene na zadaný e-mail zálohovou fakturu s číslem účtu a variabilním symbolem, kde je potřeba uhradit částku za kurz. Po připsání platby na účet (zpravidla 1-2 pracovní dny) obdržíte další e-mail s přístupy do členské sekce. Po přihlášení budete na nástěnce kurzu. Následujících 28 dní každých 4-5 dní od odeslání přistupových údajů na Váš e-mail se Vám odemkne další lekce.

Otázka: Co znamená, že se jedná pouze o metodu?

Afirmace je podporou, tak jako když se učíme jezdit na kole a máme boční kolečka. Cílem kurzu je je provést Vás a naučit, jak se naladit na novou frekvenci, která Vám přinese vnitřní klid, lásku a život v hojnosti. Dále Vám předám vědomosti a zkušenosti, které k takovému životu vedou. V neposlední řadě poznáte recept na plynulost a lehkost ve Vašem životě.

Otázka: Co když se v kurzu nenajdu a zjistím, že není pro mě?

Záleží mi na Vaší spokojenosti a osobním růstu a rozkvětu. Každá situace se dá vyladit. Napište mi nebo zavolejte, ráda společně s Vámi najdu východisko 🙂

Chcete již dnes změnit své frekvence života?

On-line kurz: "Afirmace jako klíč ke změně" je pomůckou jak vejít na cestu spokojeného a naplněného života Vašich snů. Je velmi účinnou a kreativní metodou, díky které se naladíte na zcela novou frekvenci a začnou se Vám v životě dít věci, o kterých jste se báli i snít.

 • Především přeladíte své současné frekvence na "jinou stanici"
 • Naučíte se sledit hlavu se srdcem.
 • A v neposlední řadě zaměříte svou pozornost na to, co si přejete a tak uvěříte opět ve svůj život.

Afirmace můžeme přirovnat k novodobým mantrám, které však opakujeme ve svém rodném jazyku a tak jsou nám o to bližší a snáze se tak naladíme na nové frekvence našeho života.

ANO, chci změnit svůj už dnes své frekvence