Meditace  zdarma:
"Opravdová podstata pokory"

Pokora ve své čisté podstatě je hluboká jako jezero. Hladinu tvoří vděčnost a přijetí, avšak ve své hloubi pokora skrývá bezpodmínečnost a to nejen v lásce, ale i v pochopení, respektu, laskavosti. Je to rovnováha mezi soucitem a moudrostí. Vědomí, že vše se děje tak, jak se dít má a to v souladu a pro dobro všech zúčastněchých. Díky tomu, nesoudíme, nehodnotíme či neporovnáváme.

Pokoru máme vůči lidem, situacím, prostředí, kde bydlíme, pracujeme, kde se pohybujeme, ale také k sobě a ke svému tělu. Je rovněž podstatou pro hodnotu, ať už vlastní, druhých, situací či hmoty a materiálna. A to vše dává celek pokory k Životu jako principu.

VE VIDEU se dnes učíme meditaci: "Opravdová podstata pokory", která nám umožňuje naladit se na pokoru a prožívat tak život s lehkostí, radostí a uvolnění.

Meditaci můžete provádět i při běžných činnostech jako jsou nákupy, cesta do práce, úklid či v situaci, kdy nás něco vyvádí z míry, nesouhlasíme s něčím nebo se nás něco dotýká (bolest, zármutek, stres, tlak atd.).


Osvojení si tohoto druhu meditace nám dovoluje se s plynulostí přehoupnout do klidu a lehkosti i kdyby kolem Vás trakaře padaly :).

V souladu s tím jsem pro Vás připravila on-line kurz: "Meditace v praktickém životě", které Vás provází a učí další meditace, cvičení a inspirace, které můžete praktikovat i při běžných denních činnostech.
 
Jak lépe můžeme přivítat jaro než uvolněnou, klidnou myslí, lehkostí a radostí? 🙂

To zní dobře...

Dejte vědět svým přátelům o meditaci:
"Opravdová podstata pokory"

Každý z nás ovlivňuje a tvoří nejen svůj život, ale rovněž svět, ve kterém žijeme.
Sdílejte meditaci "Opravdová podstata pokory", ať je nás čím jak nejvíc a můžeme se radovat ze spokojeného života. Pomůžete mi? 🙂

Připojte se k nám 🙂